LỄ KHAI MỞ THONGDROL ĐỨC PHẬT QUAN ÂM TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊNKHAI ĐÀN…


LỄ KHAI MỞ THONGDROL ĐỨC PHẬT QUAN ÂM TẠI ĐẠI BẢO THÁP MANDALA TÂY THIÊN[fb_vid id=”1840290499336970″]KHAI ĐÀN PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 16/3/2018
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời