Trì tụng Chân ngôn như thế nào mới đúng?

TRÌ CHÂN NGÔN THẾ NÀO CHO ĐÚNG?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Về cách thức, nói chung, người mới trì tụng chân ngôn đầu tiên nên trì tụng để nghe rõ âm thanh mình trì tụng để sóng âm ba của chân ngôn phát ra lan tỏa sâu hơn vào tim và cuối cùng chúng ta có thể an trụ trong sự an tịnh, để siêu thanh bên trong tự nhậm vận hoạt động. Trên quan điểm thực hành, điều này vô cùng quan trọng.

Có một số chân ngôn mà chúng ta phải trì tụng lặng lẽ trong tự thân. Tuy nhiên, có một vài chân ngôn không được phép trì tụng nếu không được nhận quán đỉnh hoặc khẩu truyền từ bậc Kim cương Thượng sư. Trong trường hợp này, chúng ta cần đón nhận sự hướng đạo chính thức về cách sử dụng chân ngôn.

Cách đúng đắn nhất để thực hành trì tụng chân ngôn là không nên tụng quá nhanh, cũng không nên trì quá chậm. Cần phải trì rõ ràng, thực sự rõ ràng. Một số câu chân ngôn như OM MANI PADME HUNG có thể được trì thật to thành tiếng.

📌Cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ và lòng bi mẫn với việc tham gia Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018 giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình trong năm mới 2018, mang tới vô lượng cát tường, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và hữu tình tại Việt Nam.

📌Khai đàn vào tháng 2/2018, tạ đàn vào khóa Đại lễ cầu an vào ngày vía Đức Phật Quan Âm từ 16/3 – 18/3/2018 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam
http://daibaothapmandalataythien.org/giao-phap-phat-phap-ung-dung/cach-tri-tung-chan-ngon

Trì tụng Chân ngôn như thế nào mới đúng?

Trì tụng Chân ngôn như thế nào mới đúng?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời