LỜI NÓI TRÊU ĐÙA VÀ QUẢ BÁO KHÔN LƯỜNG…

?LỜI NÓI TRÊU ĐÙA VÀ QUẢ BÁO KHÔN LƯỜNG?
————-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Xưa có một vị Tỳ kheo tên là Kondaahana. Kể từ khi vị này xuất gia, hễ thầy đi đâu thì sau lưng Thầy cũng có một người phụ nữ đi theo sau, ai ai cũng thấy nhưng riêng Thầy không biết gì cả.

?Các vị Tỳ kheo thấy như vậy đinh ninh Thầy phạm giới Bất cọng trụ mới đi nói với Trưởng giả Cấp Cô Ðộc và yêu cầu ông đuổi Thầy Tỳ kheo Kondaahana ra khỏi chùa. Ông Trưởng giả không dám, các thầy mới vào chầu Ðức vua Ba Tư Nặc và thuật tự sự. Ðức vua nhận lời. Vua cho quan quân bao vây chánh điện, còn vua thì lên điện, Thầy Kondaahana nghe ồn ào mới ra coi, thì vua thấy sau lưng Thầy có một người phụ nữ. Nhưng bất kể khi nào Tỳ kheo Kondaahana đi ra thì lập tức có người phụ nữ theo sau lưng. Khi Thầy bước vào cung, hình của người phụ nữ ấy bỗng dưng lại biến mất. Vua lấy làm lạ mới hỏi:

– Bạch Thầy, còn người phụ nữ ấy đâu?

– Tâu Ðại vương, bần đạo chẳng thấy người phụ nữ nào cả.

?Nhiều lần thử vẫn như vậy, vua mới nghĩ: “Quả thật là hình giả”. Các thầy Tỳ kheo đem chuyện ấy vào bạch với Ðức Thế Tôn:

– Bạch Ðức Thế Tôn, thầy Kondaahana đã tạo nghiệp thế nào trong quá khứ?

?Ðức Thế Tôn mới dạy rằng:

– Trong thời kỳ Ðức Phật Ca Diếp, có hai vị Tỳ kheo yêu thương nhau chẳng khác nào anh em cùng một cha mẹ. Thời kỳ ấy, mỗi năm Chư Tăng hội làm lễ Phát Lồ một lần. Gần đến ngày Phát Lồ, hai thầy rủ nhau đi đến nơi rừng vắng làm lễ phát Lồ.

Lúc đi giữa đường, có một vị Thiên ở cõi Trời Ðao Lợi thấy hai vị thương nhau mới nghĩ rằng: “Hai vị Tỳ kheo này rất thương yêu nhau, ta có thể chia rẽ được không?”. Liền đó,….

http://daibaothapmandalataythien.org/qua-bao-cua-loi-noi-va-hanh-dong-ly-gian
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

3 thoughts on “LỜI NÓI TRÊU ĐÙA VÀ QUẢ BÁO KHÔN LƯỜNG…

Trả lời