“BIẾT CHẤP NHẬN LÀ SỨC MẠNH CỦA TÂM AN LẠC”…

“BIẾT CHẤP NHẬN LÀ SỨC MẠNH CỦA TÂM AN LẠC”
————–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?”Chúng ta thường lớn lên với quan điểm cho rằng chấp nhận có nghĩa là đầu hàng, từ bỏ hy vọng. Song ngược lại, chấp nhận lại chính là sức mạnh vĩ đại của tâm an lạc. Khi biết chấp nhận những gì không thể thay đổi, chúng ta sẽ không phải hao tâm tổn trí, chẳng tiếc nuối dằn vặt để có thể tập trung hơn vào những việc trong tầm tay. Với hiểu biết “vạn pháp duy tâm tạo”, chúng ta sẽ nhận ra mình tự do tự tại và có quyền lựa chọn quyết định phù hợp ngay cả trong những lúc khó khăn nhất trong đời.”?
~ Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

3 thoughts on ““BIẾT CHẤP NHẬN LÀ SỨC MẠNH CỦA TÂM AN LẠC”…

Trả lời