Lời thề nguyền và oán thù vay trả

?LỜI THỀ NGUYỀN VÀ OÁN THÙ VAY TRẢ?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Phất Già Sa Vương được người bạn thân là Bình Sa Vương tặng quyển kinh “Thập nhị nhân duyên”, đêm ngày đọc tụng suy nghiệm đạo lý, hiểu thấu đạo mầu, ông nhận thấy ngũ dục là gốc rễ khổ não, đã nhiều kiếp mê man vì nó, nay tỉnh ngộ, nhìn lại quyền quí danh lợi càng thêm ghê sợ. Phất Già Sa Vương bèn nhường ngôi cho Thái tử, rồi xuất gia cạo đầu, mặc áo cà sa, bưng bình bát làm vị Sa Môn, một mình đi đến La Diệt, tìm đến chỗ Phật cầu thọ giới pháp.

?Không may giữa đường vua bị con bò mới sinh, sợ người ta bắt mất con, chạy lại húc ông vỡ bụng chết ngay. Người chủ bò thấy thế sợ quá, vội bán bò cho người khác. Người kia mua bò dắt về định nuôi lấy sữa, vừa dắt về đến nhà lại bị bò húc, người chủ chết luôn. Con người chủ bò nổi giận, giết bò đem thịt bán. Người nhà quê mua đầu bò gánh về, đi được nửa đường mệt, treo đầu bò lên cây rồi nghỉ mát. Bỗng nhiên đầu bò đứt dây rơi trúng anh nhà quê, sừng bò trúng vào bụng anh chết ngay. Trong một ngày ba người bị chết vì một đầu bò.

?Bình Sa Vương cho là điềm quái gở, lo sợ, vội vàng cùng quần thần đi đến hầu Phật. Ðến nơi, vua cung kính đỉnh lễ rồi đứng hầu một bên:
– Bạch Thế Tôn, một đầu bò làm chết ba người, việc đó không biết duyên do vì sao? Xin Ngài chỉ dạy cho.
?Phật bảo:
– Ðại Vương này, các tội lỗi đã tạo ra, có nguyên nhân rồi phải trả báo, không phải tình cờ mà có.
?Vua thưa:
– Xin Ngài dạy cho con biết để tránh điều tội ác.
Phật dạy:

http://daibaothapmandalataythien.org/loi-nguyen-va-oan-thu-vay-tra

Lời thề nguyền và oán thù vay trả

Lời thề nguyền và oán thù vay trả
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời