NĂM VỊ THẦN HỘ GIỚI KHÔNG SÁT SINH…

?NĂM VỊ THẦN HỘ GIỚI KHÔNG SÁT SINH?
—————
☀️Trong kinh Quán đỉnh và bộ Luận Pháp Uyển Châu Lâm có chép danh hiệu 25 vị Giới thần. Mỗi giới có 5 vị thiện thần. Ai giữ đủ năm giới thường có 25 vị thiện thần luôn đi theo ủng hộ thân mình.

☀️5 VỊ THẦN HỘ GIỚI KHÔNG SÁT SINH BAO GỒM:

?1. Sái-xô-tỳ Dũ-xá-ni trừ điều xấu ác xâm phạm.
?2. Du-da-lợi Du-dà-ni giữ sáu căn cho hoàn toàn đầy đủ.
?3. Tỳ-lâu-già-na-ba điều khiển hòa lành năm tạng (tim, phổi, gan, lá lách và thận).
?4. A-đà-long-ma-để làm cho huyết mạch lưu thông, nhuận chảy.
?5. Hoàn-ni-hòa-bà bảo hộ cho móng tay, ngón tay, móng chân, ngón chân tốt đẹp.

http://daibaothapmandalataythien.org/tri-giu-ngu-gioi-se-co-25-vi-thien-ho-mang

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

25 thoughts on “NĂM VỊ THẦN HỘ GIỚI KHÔNG SÁT SINH…

  1. Phúc Pham says:

    Nam mô a di đã Phật mam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô đại trí văn thu sư lợi bồ tát nam mô đại hạnh phố hiện bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại thế trí bồ tát nam mô địa tạng Vương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát ma ha tát

Trả lời