NĂNG LỰC TIÊU TRỪ TẤT CẢ ÁC NGHIỆP TRỌNG TỘI CỦA PHÁP SÁM HỐI KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ…

??NĂNG LỰC TIÊU TRỪ TẤT CẢ ÁC NGHIỆP TRỌNG TỘI CỦA PHÁP SÁM HỐI KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ??

?Đức Kim Cương Tát Đoả Vajrasattva sắc thân trắng nêu biểu cho sự thanh tịnh vô nhiễm. Đầu Ngài đội Bảo quan Ngũ trí Phật, đỉnh có búi tóc nêu biểu vô kiến đỉnh tướng. Bàn tay phải trì giữ chày Kim Cương ở tâm tiêu biểu cho phương tiện thiện xảo của lòng từ bi, tay trái trì giữ linh Kim Cương ngang hông nêu biểu cho tính không. Ngài khoác thiên y cụ túc cùng các trang hoàng Báo thân Phật. Ngài an toạ trong tư thế Kim Cương trên nguyệt luân hoa sen.

?Tu trì chân ngôn Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa Vajrasattva có thể tiêu trừ được tất cả các ác nghiệp trọng tội, ác báo và diệt trừ tất cả những ác niệm, phá trừ tất cả các phiền não, tăng trưởng vô lượng công đức.

?Chủng tử tự: HUNG
?Tâm chân ngôn: OM BENDZA SATTO HUNG

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Quý vị tải nghi quỹ tu trì tại đường link:

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-kim-cuong-tat-doaMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

3 thoughts on “NĂNG LỰC TIÊU TRỪ TẤT CẢ ÁC NGHIỆP TRỌNG TỘI CỦA PHÁP SÁM HỐI KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ…

Trả lời