NĂNG LỰC TỊNH HOÁ SIÊU VIỆT CỦA CHÂN NGÔN SÁU ÂM “OM BENZA SATTO HUNG”…

?NĂNG LỰC TỊNH HOÁ SIÊU VIỆT CỦA CHÂN NGÔN SÁU ÂM “OM BENZA SATTO HUNG”?

⭐️Nghi quỹ tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa là pháp thực hành cực kỳ mạnh mẽ. Trong Mật Điển Sự Hợp Nhất Của Tâm Bí Mật có đoạn:

?“Chân ngôn sáu âm của Đức Kim Cương Tát Đỏa là tinh túy của chư Phật ba đời, những ai lắng nghe tên gọi của chân ngôn cho thấy rằng họ đã làm những thiện hạnh trước nhiều vị Phật khác nhau, và họ sẽ sinh về cõi giới của Đức Kim Cương Tát Đỏa. Họ sẽ thọ nhận ân phúc gia trì của chư Phật và đón nhận được giáo lý Đại thừa, sở hữu những phẩm tính siêu phàm, bao gồm cái nhìn của trí tuệ hoàn hảo và họ sẽ trở thành trưởng tử của Phật”.?

Vì thế, biết đến pháp thực hành thanh tịnh như vậy, chúng ta thực sự đã có thiện duyên vô cùng hy hữu.

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
http://daibaothapmandalataythien.org/hay-thuc-hanh-tinh-hoa-neu-ban-khong-nho-het-cac-ac-nghiep-da-tao
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

8 thoughts on “NĂNG LỰC TỊNH HOÁ SIÊU VIỆT CỦA CHÂN NGÔN SÁU ÂM “OM BENZA SATTO HUNG”…

Trả lời