Nhìn lại một năm ý nghĩa

NHÌN LẠI MỘT NĂM Ý NGHĨA
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Khi một năm nữa lại qua đi, chúng ta thường có thói quen xem lại năm qua mình đã làm được những gì có ý nghĩa. Có người bảo rằng năm 2017 thật là ý nghĩa vì tôi đã được ăn uống nhiều như thế nào, đi thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh như thế nào. Đối với một hành giả thực hành Phật pháp, cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa nếu chúng ta đã làm được điều gì đó không vì bản thân mình mà vì lợi ích của người khác, của tất cả chúng hữu tình. Đó chính là những thiện nghiệp, là Bồ Đề tâm hay là cách mà chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình.

Bởi vậy, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại 3 điểm cốt yếu mang lại ý nghĩa đích thực trong cuộc sống của mỗi người:

1. Trân trọng.
Trong cuộc sống của mình, chúng ta thường nghĩ về bản thân mình, về cuộc sống của mình, về những người sống xung quanh mình. Là con người, tất cả chúng ta ai cũng mong cầu hạnh phúc và nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ bên ngoài. Nhưng đối với đạo Phật thì quan niệm về hạnh phúc hoàn toàn ngược lại. Chìa khóa của hạnh phúc nằm ở chỗ chúng ta biết chấp nhận và bằng lòng với những gì mình đang có. Khi còn nhỏ,…

http://daibaothapmandalataythien.org/nhin-lai-mot-nam-y-nghia

Nhìn lại một năm ý nghĩa

Nhìn lại một năm ý nghĩa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời