NYUNGNEY – PHÁP TU THÙ THẮNG SIÊU VIỆT CỦA KIM CƯƠNG THỪA…

🌺NYUNGNEY – PHÁP TU THÙ THẮNG SIÊU VIỆT CỦA KIM CƯƠNG THỪA🌺
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌈Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa dạy rằng: “Lòng từ bi cứu rỗi thế giới và có sức mạnh lan tỏa yêu thương”. Pháp tu Nyungney (Nung – nây: gọi theo tiếng Tạng) vì thế trở thành Pháp tu có năng lực giúp chúng sinh khai mở trí tuệ và tình yêu thương hướng tới mọi người và vạn loài.

🌈Vậy cụ thể Nyungney là gì? Pháp tu trì này được gọi đầy đủ là “Thập Nhất Diện, Thiên Thủ Thiên Nhãn, đoạn thực Bát Quan Trai giới”. Đây là pháp thực hành rất thù thắng do thời gian chuyên tu chỉ có hai ngày rưỡi. Hành giả bắt đầu ngày thứ nhất bằng việc thọ Bát Quan Trai giới, giữ ngày ăn một bữa, và từ ngày đó đến hết đêm hôm sau phải đoạn thực tức là không ăn uống, tịnh khẩu (không nói chuyện, điện thoại) và giữ giới nghiêm ngặt.

🌈Sức cuốn hút nằm ở ý nghĩa và tính diệu dụng của pháp tu. Thực hành Nyungney là để khai mở lòng từ bi. Khi tình yêu thương đã thực sự phát triển thì năng lực của từ bi sẽ bảo vệ cho chúng ta thoát khỏi mọi khổ đau.

http://daibaothapmandalataythien.org/hon-100-phat-tu-tham-du-khoa-chuyen-tu-nyungney-tai-dai-bao-thap-tay-thien-mua-vesak-2017
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời