PHÁP TU LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA GIÚP THOÁT KHỎI MỌI TAI ÁCH, HOẠN NẠN…

🌿PHÁP TU LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA GIÚP THOÁT KHỎI MỌI TAI ÁCH, HOẠN NẠN🌿
———–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Chí thành đỉnh lễ quy y
Thủ Hộ Chúng Địa nan nghì Tara
Uy lực triệu bách thần ra
Chau mày dao động hiện là chữ Hung
Muộn phiền đau khổ bần cùng
Ngài đều phổ độ mọi vùng chúng sinh

⚡️Cuộc sống đời người luôn kèm theo các nỗi lo sợ bên trong và bên ngoài, bám suốt đeo đẳng từ khi sinh ra đến lúc chết đi, từ vô thủy luân hồi tới mãi về sau cũng như vậy. Sinh ra từ giọt nước mắt của lòng bi mẫn Quan Âm, Đức Lục Độ Phật Mẫu hiện diện nơi thế gian để ban gia trì trường thọ, cứu giúp chúng ta thoát khỏi mọi tai ách, mang tới hạnh phúc an lạc cho vô lượng chúng sinh.

⚡️Đức Lục Độ Phật Mẫu được tôn xưng là mẹ của tất cả Chư Phật, mẹ của tất cả vũ trụ và của hết thảy yếu tố đất, nước, gió, lửa. Bởi Ngài nắm giữ toàn bộ sự gia trì nên bất cứ chúng sinh cầu nguyện điều gì với tâm chí thành tha thiết đều sẽ được như nguyện. Vì thế pháp thực hành lễ tán cúng dàng đức Lục Độ Phật Mẫu và việc trì niệm chân ngôn của Ngài là vô cùng quan trọng và thù thắng.

http://daibaothapmandalataythien.org/nghi-quy-tu-tri-gian-luoc-duc-ban-ton-luc-do-phat-mauMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời