Sự hợp nhất của thức và khí tại luân xa – Thức dẫn khí, khí chở tâm

🍂Sự hợp nhất của thức và khí tại luân xa – Thức dẫn khí, khí chở tâm🍂
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Khi chúng ta nói về việc đưa tâm thức đến một luân xa, chẳng hạn luân xa tim, chúng ta muốn nói điều gì? Khi chúng ta “đặt” tâm thức ở đâu đó, chúng ta đang đặt sự chú ý của chúng ta đến một đối tượng cảm giác hay chính là tạo ra những hình ảnh trong tâm thức. Khi chúng ta đặt tâm thức vào một đối tượng thì sẽ có những sự thay đổi tương ứng trong thân thể.

🌺Sự hợp nhất của thức và khí tại luân xa:

Thuật ngữ “luân xa”trong tiếng Phạn gọi là “chakra” dùng để chỉ trung tâm năng lượng bên trong cơ thể con người. Trong thực hành giấc mộng, chúng ta hướng sự chú ý của chúng ta vào những vùng khác nhau trong thân: luân xa đỉnh đầu, luân xa cổ họng, luân xa tim, luân xa rốn và luân xa bí mật. Luân xa là một bánh xe năng lực, đóng vai trò là máy bơm hoặc van điều tiết dòng chảy năng lượng trong khắp cơ thể…

http://daibaothapmandalataythien.org/su-hop-nhat-cua-tam-va-khi-tai-luan-xa-tam-dan-khi-khi-cho-tam

Sự hợp nhất của thức và khí tại luân xa – Thức dẫn khí, khí chở tâm

Sự hợp nhất của thức và khí tại luân xa – Thức dẫn khí, khí chở tâm
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời