Tập Trung, Vì Sao Bạn Không Thể?

Vấn đề này hiện tại, nhà lực học lượng tử đã phát hiện được. Họ cho rằng năng lượng ý niệm của con người là không thể kể hết. Năng lượng của chúng ta ngày nay, không được sử dụng tập trung, tại sao? Suy nghĩ lung tung, khi suy nghĩ lung tung năng lượng của sẽ bị tán phát, sẽ yếu đi. Nếu năng lượng đó, tập trung lại một chỗ, năng lượng đó sẽ rất lớn. Giống như ánh sáng, ta thấy ánh sáng chiếu khắp tất cả mọi nơi, nếu ta đem ánh sáng đó tập trung lại một chỗ thành kích sáng. Khả năng đó là ghê gớm, có thể đâm xuyên tấm gang.

Tập trung là gì?

Tập trung là thiền định. Vấn đề này trong kinh điển Đại, Tiểu thừa Phật đã nói: “Chế tâm lại một chỗ thì không việc gì không làm được”. Ta có thể đem tâm mình, tập trung lại một chỗ, bất kì một việc trong thế gian hay xuất thế, ta đều làm được. Nếu chúng ta muốn đến thế giới Cực lạc, gặp Phật A Di Đà, rất dễ. Hãy tập trung suy nghĩ lại, tập trung lại một hướng, thế giới Cực lạc ở phương Tây, tập trung vào Phật A Di Đà. Lòng mong của ta lập tức đạt được, không còn phân tán.

Rất nhiều người hiểu vấn đề này, nhưng tại sao không thể tập trung? Họ phân tán đã thành thói quen, không cách nào tập trung lại được. Muốn tập trung bèn niệm Phật, trong những tiếng niệm Phật đó có rất nhiều tạp niệm. Vì thế sẽ thế nào? Chán chường, rút lui, như thế là hết cách. Đấy là then chốt quan trọng nhất, đấy là sự thử nghiệm đối với ta. Lúc đó hãy quyết định đừng thất vọng, quyết không bỏ cuộc. Câu Phật hiệu này tôi phải toàn tâm niệm rốt ráo nó. Bất kể suy nghĩ nào, bất kể lời nói việc làm nào của ta, đều do ý niệm chỉ huy, ý niệm quyết định. Ta không tập trung ý niệm sẽ không có năng lượng, phải tập trung ý niệm, càng tập trung ý niệm thì năng lượng càng mạnh.

Muốn tập trung thì phải buông bỏ, không buông bỏ được thì không thể tập trung.

Chỉ cho phép nhất niệm, không cho phép có niệm thứ hai. Như thế mới thực sự tập trung, như thế sẽ sinh ra sức mạnh không gì sánh bằng. Vấn đề này chúng ta cần phải học. Nói chung đạo lý chúng ta có thể hiểu được nếu có trình độ tương đương. Vấn đề hiện tại là công phu, chúng ta hiểu được đạo lí, nhưng không có công phu, công phu cần phải luyện tập.

Thiên tai ngày nay quá nhiều, xã hội loạn động. Chúng ta nên gấp rút luyện công, khi thiên tai xảy đến, có thể yên tâm, bình tĩnh để đến thế giới Cực lạc. Lúc gấp gáp, chắc chắn Phật A Di Đà sẽ xuất hiện, tiếp dẫn ta vãng sanh, không được xen lẫn tạp niệm, phải buông bỏ, không được níu kéo.

 Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 584 | Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư.

Trả lời