Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni là gì?

  Bảo tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni là hình tượng thu nhỏ của Bảo Tháp uy nghi cất chứa xá lợi – là phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng.

Bảo tháp xá lợi được các nghệ nhân chế tác thật công phu từ pha lê, sắc nét từng góc cạnh từ chóp tháp hình nụ sen, hình bán cầu tạo khối đài sen được tọa trên hình đài tháp vững vàng,  bên trong tháp có 1 hốc lớn đựng xá lợi, dưới chân đế pha lê là đèn led 5 màu tỏa sáng tôn thêm vẻ đẹp lung linh và thiêng liêng của bảo tháp.

1. Công đức của việc thờ Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

Tháp đựng xá lợi được khắc thần chú Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn với những lợi ích lớn không thể nghĩ bàn. Công đức của người thờ tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni là không thể tính đếm, thờ tháp này cũng như thờ xá lợi mười phương Chư Phật. Trong Kinh Nhứt Thiết Như Lai Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, Đức Phật thuyết rằng:

“Này Kim Cang Thủ! Đây không phải là đống đất bình thường đâu, vì Nhứt Thiết Như Lai Tâm BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI nay ở trong ấy. Đống đất này có tích chứa mật ấn pháp yếu ĐẠI TOÀN THÂN XÁ LỢI CỦA NHƯ LAI trong Bảo Tháp này. Tất cả Như Lai vô lượng cu chi, Tâm Đà-Ra-Ni Mật Ấn Pháp Yếu cũng ở tại trong ấy. Vì vậy Tháp này biến thành XÁ LỢI BẢO THÁP.

Đời sau, nếu có người biên chép kinh này để trong Bảo Tháp. Tháp đó tức là KIM CANG TẠNG suất đổ ba của hết thảy Như Lai, cũng là BÍ MẬT TÂM ĐÀ-RA-NI, là PHẬT ĐẢNH, là PHẬT NHÃN. Suất đổ ba của hết thảy Như Lai, tức là chín mươi chín trăm ngàn vạn cu-chi Như Lai Đại Thần Lực gia hộ.

Nếu trong Phật Tượng, trong Tháp nhiều tầng mà an trí kinh này, tức như tượng tháp kia do bảy báu mà thành, linh nghiệm ứng tâm, không nguyện gì mà không viên mãn.

Nếu có chúng sanh nào tạo Tháp, bất luận lớn nhỏ và để BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI bên trong, Tháp đó sẽ tự thành THÁP BẢY BÁU. Vì oai lực của Thần Chú nên Tháp vọt cao đến cung trời SẮC CỨU CÁNH. Hết thảy tất cả các Thiên Giới mà Tháp vượt qua, Chư Thiên ngày đêm chiêm ngưỡng, lễ bái, thủ hộ cúng dường.

Bạch Đức Thế Tôn,vì sao Tháp này thù thắng như thế?

Đây tất cả là vì oai Thần Lực của BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI. Hãy lắng nghe, ghi nhớ và chớ quên lãng!

Hiện tại cùng vị lai tất cả Như Lai, PHÁP, BÁU, HÓA tam thân ấy, cùng TOÀN THÂN XÁ LỢI CHƯ PHẬT quá khứ hết thảy đều ở tại BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI.

Đời sau, vào thời mạt pháp sau này nếu trong bốn chúng đệ tử có thiện Nam tín Nữ nào vì đạo vô thượng mà tận lực tu tạo bảo tháp, an trí Thần Chú. Thời công đức tạo được nói không thể cùng tận.

Nếu có người cầu phước đến chỗ Tháp kia, đem một cành hoa thơm, một nén hương quý, lễ bái cúng dường, nhiễu quanh hành đạo. Do công đức ấy quan quyền vinh hiển, không cầu mà tự đến, sống lâu, giàu có không mong mà tự tăng, oan gia trộm cướp không đánh mà tự chạy, oán niệm trù rủa không ếm mà tự trở về gốc, dịch bệnh tà khí không lánh mà tự tránh, chồng hiền vợ thảo không cầu mà tự được, hiền nam mỹ nữ không cầu mà tự sanh, tất cả sở nguyện tuỳ ý mãn túc.”

Thật thù thắng và đầy đủ phước duyên nếu quý vị thỉnh được tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni. Nếu như có xá lợi bỏ vào trong thì càng quý còn không chỉ thờ tháp không cũng đầy đủ công đức vì như trong Kinh nói: nơi thờ thần chú này cũng như thờ xá lợi của 10 phương chư Phật.

 2. Nên thỉnh tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni ở đâu ?

Hiện nay có một số nơi nhập và phát hành tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, trong đó có Shop Phât Giáo Hoa Vô Ưu là đơn vị uy tín được thành lập từ năm 2013, đã phát hành hàng trăm Tháp xá lợi đến các chùa, tự viện, đạo tràng trên toàn quốc.
Hoan hỉ thay, Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu có nguồn nhập tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni tận gốc, với chất lượng cao và giá thành hợp lí, quí phật tử có thể đến Shop để thỉnh tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni về trưng bày tại bàn thờ Phật tại gia, hàng ngày có thể lễ bái thành tâm tựa như kính cẩn trước thân Phật, giúp kiến tạo không gian thờ Phật của quý vị thêm trang nghiêm.

Quý vị có thể thỉnh tại:

   Địa chỉ: Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu: số 23, ngõ 125 Bùi Xương Trạch – Thanh Xuân – Hà Nội.
   SĐT: 0979742277
   Zalo, Viber: 0979742277
  Website: shophoavouu.com

   Shop Nhận ship ở Hà Nội, chuyển phát nhanh toàn quốc và nước ngoài, liên hệ 0979742277 hoặc  Zalo, Viber: 0979742277

Trả lời