Tháp Xá Lợi – Giới thiệu pháp bảo, pháp khí Shop Hoa Vô Ưu

Tháp Xá Lợi – Tháp Xá Lợi Pha Lê

Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu cung thỉnh giới thiệu bộ sưu tập: Bảo Tháp Xá Lợi đặc biệt với chất liệu làm từ đá pha lê chất lượng tốt.

Thờ Tháp Xá Lợi mang lại rất nhiều ý nghĩa.

thap xa loi
Xem thêm: Tượng Tây Phương Tam Thánh và ý nghĩa

Công đức của người thờ tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà Ra Ni là không thể tính đếm, thờ tháp này cũng như thờ xá lợi mười phương Chư Phật. Trong Kinh Nhứt Thiết Như Lai Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, Đức Phật thuyết rằng:

“Này Kim Cang Thủ! Đây không phải là đống đất bình thường đâu, vì Nhứt Thiết Như Lai Tâm BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI nay ở trong ấy. Đồn đất này có tích chứa mật ấn pháp yếu ĐẠI TOÀN THÂN XÁ LỢI CỦA NHƯ LAI trong Bảo Tháp này. Tất cả Như Lai vô lượng cu chi, Tâm Đà-Ra-Ni Mật Ấn Pháp Yếu cũng ở tại trong ấy. Vì vậy Tháp này biến thành XÁ LỢI BẢO THÁP.

Đời sau, nếu có người biên chép kinh này để trong Bảo Tháp. Tháp đó tức là KIM CANG TẠNG suất đổ ba của hết thảy Như Lai; cũng là BÍ MẬT TÂM ĐÀ-RA-NI, là PHẬT ĐẢNH, là PHẬT NHÃN. Suất đổ ba của hết thảy Như Lai, tức là chín mươi chín trăm ngàn vạn cu-chi Như Lai Đại Thần Lực gia hộ.

Nếu trong Phật Tượng, trong Tháp nhiều tầng mà an trí kinh này, tức như tượng tháp kia do bảy báu mà thành, linh nghiệm ứng tâm, không nguyện gì mà không viên mãn.

Nếu có chúng sanh nào tạo Tháp, bất luận lớn nhỏ và để BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI bên trong; Tháp đó sẽ tự thành THÁP BẢY BÁU. Vì oai lực của Thần Chú nên Tháp vọt cao đến cung trời SẮC CỨU CÁNH. Hết thảy tất cả các Thiên Giới mà Tháp vượt qua, Chư Thiên ngày đêm chiêm ngưỡng, lễ bái, thủ hộ cúng dường.

Bạch Đức Thế Tôn,vì sao Tháp này thù thắng như thế?

Đây tất cả là vì oai Thần Lực của BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI. Hãy lắng nghe, ghi nhớ và chớ quên lãng!

Hiện tại cùng vị lai tất cả Như Lai, PHÁP, BÁU, HÓA tam thân ấy, cùng TOÀN THÂN XÁ LỢI CHƯ PHẬT quá khứ hết thảy đều ở tại BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI.

Đời sau, vào thời mạt pháp sau này nếu trong bốn chúng đệ tử có thiện Nam tín Nữ nào vì đạo vô thượng mà tận lực tu tạo bảo tháp, an trí Thần Chú. Thời công đức tạo được nói không thể cùng tận.

Nếu có người cầu phước đến chỗ Tháp kia, đem một cành hoa thơm, một nén hương quí; lễ bái cúng dường, nhiễu quanh hành đạo. Do công đức ấy quan quyền vinh hiển, không cầu mà tự đến; sống lâu, giàu có không mong mà tự tăng; oan gia trộm cướp không đánh mà tự chạy, oán niệm trù rủa không ếm mà tự trở về gốc; dịch bệnh tà khí không lánh mà tự tránh, chồng hiền vợ thảo không cầu mà tự được; hiền nam mỹ nữ không cầu mà tự sanh, tất cả sở nguyện tuỳ ý mãn túc.”

Thật thù thắng và đầy đủ phước duyên nếu quý vị thỉnh được tháp xá lợi khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni. Nếu như có xá lợi bỏ vào trong thì càng quý còn không chỉ thờ tháp không cũng đầy đủ công đức; vì như trong Kinh nói: nơi thờ thần chú này cũng như thờ xá lợi của 10 phương chư Phật.

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Tháp xá lợi pha lê khắc hình Phật

1.500.000 VND
800.000 VND
-9%
Original price was: 1.650.000 VND.Current price is: 1.500.000 VND.
-12%
Original price was: 2.500.000 VND.Current price is: 2.200.000 VND.

Bộ sưu tập Tháp Xá Lợi Pha Lê

1. Tháp Xá Lợi Pha Lê 5 màu Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 20 cm

THÁP XÁ LỢI PHA LÊ 5 MÀU

Được làm từ pha lê, Tháp đựng xá lợi được khắc thần chú Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn với những lợi ích lớn không thể nghĩ bàn. Tháp có 1 hốc lớn bên trong đựng xá lợi. Bên dưới là đế pha lê với đèn led 5 màu.

MUA NGAY – 1.200.000Đ

2. Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni

THÁP XÁ LỢI PHA LÊ

Được làm từ pha lê, Tháp đựng xá lợi được khắc thần chú Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn với những lợi ích lớn không thể nghĩ bàn. Tháp có 1 hốc lớn bên trong đựng xá lợi. Bên dưới là đế sen quay có đèn led 5 màu, tháp xá lợi xoay tròn bên trên, dưới đế còn có 5 đóa sen với ánh sàng 5 màu quay. Phần đế sen đồng thời cũng là máy tụng kinh, niệm Phật 20 bài.

MUA NGAY – 700.000Đ

3.Tháp xá lợi pha lê khắc hình Phật

MUA NGAY – 1.200.000Đ


Tháp xá lợi pha lê

Địa chỉ thỉnh: Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu: số 23, ngõ 125 Bùi Xương Trạch – Thanh Xuân – Hà Nội.
SĐT: 0979742277

Nhận ship ở Hà Nội, phí ship tùy khoảng cách liên hệ ship: 0979742277
Các bạn ở tỉnh khác shop nhận chuyển phát nhanh bưu điện, liên hệ qua  0979742277

Tham khảo thêm:

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Tháp xá lợi pha lê khắc hình Phật

1.500.000 VND
800.000 VND
-9%
Original price was: 1.650.000 VND.Current price is: 1.500.000 VND.
-12%
Original price was: 2.500.000 VND.Current price is: 2.200.000 VND.

Trả lời