THỜI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT…

?THỜI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT?

?Theo Phật giáo Đại Thừa, chúng ta đang sống trong thời Hiền Kiếp. Trong thời Hiền Kiếp này, một nghìn Đức Phật sẽ thị hiện và dẫn dắt chúng sinh đạt giải thoát. Tính đến nay, trong Hiền Kiếp Cát Tường này, ba Đức Phật quá khứ đã thị hiện và chúng ta đang sống trong thời Đức Phật thứ tư, Đức Phật #Thích_Ca_Mâu_Ni.

?http://daibaothapmandalataythien.org/su-may-man-sinh-vao-thoi-hien-kiep-thien-phat
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

22 thoughts on “THỜI HIỀN KIẾP THIÊN PHẬT…

Trả lời