THỨ CẦN VỨT BỎ…

THỨ CẦN VỨT BỎ
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tính cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
~ Đức Phật ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời