Tiền thân Bồ Tát Địa Tạng và đại nguyện cứu độ chúng sinh trong 3 đường ác

?ĐỊA TẠNG BỒ TÁT VÀ ĐẠI NGUYỆN CỨU ĐỘ CHÚNG SINH KHỎI 03 ĐƯỜNG ÁC?

?Địa Tạng Bồ Tát được biết đến bởi đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn cho đến khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh. Ngài phát nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng Bồ Tát thường được xem như là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới cõi địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Trong văn hóa một số quốc gia Đông Á, Đức Địa Tạng là Bồ Tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu.???

?Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện, Phẩm thứ tư, có kể lại câu chuyện rằng vô lượng kiếp về thuở quá khứ, thời đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, Ngài Địa Tạng là một hiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phúc đức. Nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục. Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phúc duyên cúng dàng một vị A-la-hán, vị Thánh này đã cho biết rằng, mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sinh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu… Vì lòng thương mẹ và chúng sinh, Quang Mục đã đối trước đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sinh và ngã quỉ, v.v… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chính Giác”.???

?Chuyện kể rằng:

?https://shophoavouu.com/bo-tat-dia-tang-va-loi-nguyen-cuu-do-chung-sinh-trong-3-duong-ac

Tiền thân Bồ Tát Địa Tạng và đại nguyện cứu độ chúng sinh trong 3 đường ác

Tiền thân Bồ Tát Địa Tạng và đại nguyện cứu độ chúng sinh trong 3 đường ác
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Tiền thân Bồ Tát Địa Tạng và đại nguyện cứu độ chúng sinh trong 3 đường ác

  1. Phan Thanh Tâm says:

    Trước đây địa tạng vương bồ tát là một tì kheo ở chùa còn mẹ của địa tạng lúc đó là một người phụ nữ rất cung kính phật và chư tăng , nhưng do bị hiểu nhầm lời của tì kheo này nên đã làm người phụ nữ kia mất niềm tin và chửi mắng chư phật và đoa vào ba cõi địa ngục, nên ngài thấy có lỗi và phát tâm đời đời kiếp kiếp làm con của người này nhằm chuộc tội lỗi đã gây ra, và từ đó ngài luôn muốn báo hiếu với mẹ và cứu mẹ và chúng sanh thoát khỏi cõi địa ngục …
    Như câu chuyện trên ad đã nói thì mẹ của ngài địa tạng đã được vãng sanh và từ đó ngài có đai nguyện như vậy nhằm cứu chúng sanh thoát khỏi cõi trầm luân và được hiệu là Địa tạng vương bồ tát

    A di Đà Phật
    Mình chỉ nhớ sơ sơ như vậy thôi ạ

Trả lời