NGHIÊNG VAI ĐỔ GÁNH ƯU PHIỀN…

NGHIÊNG VAI ĐỔ GÁNH ƯU PHIỀN

Đôi khi rơi một giọt buồn
Lẫn trong khoảng lặng tận nguồn tâm ta
Cứ bình thản, nhẹ bước qua
Để lòng an tịnh, về nhà bình yên

Nghiêng vai đổ gánh ưu phiền
Rồi lòng đón nhận như nhiên lạc thường
Dụng tâm hòa – hiểu và thương
Sẽ nghe an lạc tỏa hương nhiệm mầu

Từ tâm xoa dịu niềm đau
Cho người xích lại với nhau thân tình
Nợ duyên trong cõi ba sinh
Giọt thương điệu ghét do mình mà ra

Vô minh chìm nổi ái hà
Ai người tỉnh thức vượt qua ưu phiền
Ngộ rồi tự tại như nhiên
Tâm bình
thân lạc
về miền an vui.
?????
Đỗ Đình Thắng
Đ.N 29.11.2016


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “NGHIÊNG VAI ĐỔ GÁNH ƯU PHIỀN…

Trả lời