Trong mọi sự thực hành, dù bố thí, trì giới, cho tới trì tụng, cúng dường Mandal…

Trong mọi sự thực hành, dù bố thí, trì giới, cho tới trì tụng, cúng dường Mandala hay nhiễu tháp, ngay cả khi đem thức ăn cho những con chó hoang, cho chim hay cho cá, chúng ta đều cần làm trong trí tuệ hiểu biết tính không.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời