Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên sáng ngày 17/03 (phần 2)…


Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên sáng ngày 17/03 (phần 2)

Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên sáng ngày 17/03:
– Khóa lễ cúng dàng hỏa tịnh Tashi Rhikong
– Yểm tâm Thủy Đình Liên Hoa
– Quán đỉnh Liên Hoa Bộ (Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Âm, Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh)
– Quán đỉnh Ngũ Bộ Tài Tiên
Chương trình buổi chiều bao gồm khóa lễ gia trì Phổ Ba Kim Cương, Vũ Điệu Triệu Thỉnh 8 Hóa Thân Đức Liên Hoa Sinh, cúng dàng Ganachakra
Buổi tối, các nghệ sĩ và Phật tử sẽ cúng dàng lên Đức Pháp Vương và Tăng đoàn chương trình Tây Thiên Ca, chương trình văn hóa nghệ thuật Phật giáo phong phú và đặc sắc.
_____________________________________
Live webcast at Tay Thien Grand Mandala Stupa. Morning program includes:
– Tashi Rhikong, a special smoke puja unique to the Drukpa Lineage
– Consecration of the Zangdok Palri being constructed adjacent to the Stupa
– Yangtik initiation
– Initiation of Five Zambala
Later on, Afternoon program will consist of a Guru Drakpo Kilaya puja, Dance of Eight Manifestations of Guru Padmasambhava, and a grand Ganachakra.
To end the day, the students and devotees will offer to His Holiness a cultural show which includes songs of praise for His Holiness, Bairo Rinpoche, Mayumla and masters.[fb_vid id=”2028838990489883″]Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên sáng ngày 17/03 (phần 2)

Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên sáng ngày 17/03:
– Khóa lễ cúng dàng hỏa tịnh Tashi Rhikong
– Yểm tâm Thủy Đình Liên Hoa
– Quán đỉnh Liên Hoa Bộ (Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Quan Âm, Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh)
– Quán đỉnh Ngũ Bộ Tài Tiên
Chương trình buổi chiều bao gồm khóa lễ gia trì Phổ Ba Kim Cương, Vũ Điệu Triệu Thỉnh 8 Hóa Thân Đức Liên Hoa Sinh, cúng dàng Ganachakra
Buổi tối, các nghệ sĩ và Phật tử sẽ cúng dàng lên Đức Pháp Vương và Tăng đoàn chương trình Tây Thiên Ca, chương trình văn hóa nghệ thuật Phật giáo phong phú và đặc sắc.
_____________________________________
Live webcast at Tay Thien Grand Mandala Stupa. Morning program includes:
– Tashi Rhikong, a special smoke puja unique to the Drukpa Lineage
– Consecration of the Zangdok Palri being constructed adjacent to the Stupa
– Yangtik initiation
– Initiation of Five Zambala
Later on, Afternoon program will consist of a Guru Drakpo Kilaya puja, Dance of Eight Manifestations of Guru Padmasambhava, and a grand Ganachakra.
To end the day, the students and devotees will offer to His Holiness a cultural show which includes songs of praise for His Holiness, Bairo Rinpoche, Mayumla and masters.
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời