KHÓA LỄ TARA YULDHOG KHIỂN TRỪ CHƯỚNG NGẠI KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG …


🙏 KHÓA LỄ TARA YULDHOG KHIỂN TRỪ CHƯỚNG NGẠI KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG 🙏

—————————————-
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa chia sẻ: “Bản thân tôi đã có rất nhiều trải nghiệm khi thực hành nghi quỹ này. Năng lực của pháp tu này thực sự rất mạnh mẽ, có thể khiển trừ nhiều chướng ngại. Tôi đã thấy kết quả một cách rất rõ rệt và mạnh mẽ sau khi thực hành khóa lễ. Bởi vậy hôm nay tôi đã thực hành khóa lễ khiển trừ chướng ngại ở đây tại vùng đất này cũng như cho tất cả chư Tăng Ni đang gặp những khó khăn chướng ngại ở đây. Và mong rằng tất cả các Phật tử, những ai có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay đều đạt được lợi ích thành tựu được tâm nguyện và khiển trừ tất cả các chướng ngại, giúp các Phật tử tìm được sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống”.

🔆 Khóa lễ Tara Yuldhog thù thắng sẽ được cử hành vào 【ngày mai 16/3/2018 】tại #Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🔆 Chương trình đại lễ khai đàn #Pháp_hội_Đại_Bi_Quan_Âm sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng
——
💎 Xem giải thích ý nghĩa khóa lễ: http://daibaothapmandalataythien.org/thu-thang-khoa-le-do-mau-ho-quoc-dan-tara-yuldhog[fb_vid id=”1839208019445218″] Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời