Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên tối 17/03/2018Trực tiếp Pháp Hội t…


Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên tối 17/03/2018[fb_vid id=”2029737127066736″]Trực tiếp Pháp Hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên tối 17/03/2018
Chương trình Tây Thiên Ca

Tay Thien Melodious Offerings – a night of Dharma songs, poems and dances, many of which are in offering to His Holiness, Kyabje Bairo Rinpoche and Mayumla
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời