Trực tiếp Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên ngày 18/03/2018Trực tiếp Pháp hội …


Trực tiếp Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên ngày 18/03/2018[fb_vid id=”2030653130308469″]Trực tiếp Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên ngày 18/03/2018

– Khóa lễ Phật Vô Lượng Thọ , quán đỉnh Tam Bộ Phật Trường Thọ (Phật Vô Lượng Thọ – Đức Bạch Độ Phật Mẫu Tara – Đức Tôn Thắng Phật Mẫu Namgyelma)
– Quán đỉnh Ngũ Bộ Tài Thiên Zambala
_________________________
The program on March 18th, His Holiness the Gyalwang Drukpa and the Sangha’s last day at Tay Thien Grand Mandala Stupa during this visit, starting at 7:30am:
– Sang puja
– Tsepagme puja, initiation of Amitayus – White Tara – Namgyelma
– Initiation of Five Zambhala
– Jangwa puja
– 13 koras of the Stupa
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời