Tu là để chuyển thân, tâm thanh tịnh, trí tuệ khai mở, thiện tâm thiện nghiệp….

Tu là để chuyển thân, tâm thanh tịnh, trí tuệ khai mở, thiện tâm thiện nghiệp.

?Nam Mô A Di Đà Phật?


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “Tu là để chuyển thân, tâm thanh tịnh, trí tuệ khai mở, thiện tâm thiện nghiệp….

Trả lời