VÌ SAO CÚNG DÀNG HOẢ TỊNH TIÊU TRỪ ĐƯỢC CHƯỚNG NGẠI, KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG?…

VÌ SAO CÚNG DÀNG HOẢ TỊNH TIÊU TRỪ ĐƯỢC CHƯỚNG NGẠI, KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG?
————–
⚡️Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp rất nhiều chướng ngại. Người đầy đủ vật chất nhưng đau khổ về tinh thần. Người có đời sống tinh thần yên ổn thì lại thiếu thốn về vật chất. Công danh sự nghiệp mong manh như giọt sương đầu ngọn cỏ. Những ân oán nợ nghiệp vẫn theo chúng ta từng bước. Khi chúng ta bị bệnh hay gặp chướng ngại đều do nghiệp đã tạo, và lúc chúng ta phước mỏng thì nghiệp sẽ trổ quả chín mùi.

🔥 Pháp tu Hỏa tịnh có năng lực mạnh mẽ tịnh hóa nghiệp chướng bằng cách thỉnh mời các oan gia trái chủ đến dự đàn tràng để trả nợ. Việc dâng cúng phẩm vật đã được chú nguyện giúp các vị viên mãn mọi sở cầu, mọi tâm nguyện, đồng thời chuyển hóa tâm các vị thành tâm giác ngộ.

☀️ Quý Phật tử hãy tham dự các Đại lễ cúng dàng Hỏa tịnh từ 16/03 – 18/03/2018 (DL) tại #Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên
Thông tin chi tiết: http://daibaothapmandalataythien.org/phap-hoi-dai-bi-quan-am-luc-mandala-dai-bi-gia-tri


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời