Vì sao Kim Cương thừa có nhiều pháp thực hành khác nhau?

?VÌ SAO KIM CƯƠNG THỪA CÓ CÁC PHÁP THỰC HÀNH KHÁC NHAU??

?Trong Kim Cương thừa có vô số phương tiện thiện xảo với tâm nguyện muốn lợi lạc cho những chúng sinh có căn cơ khác nhau, nên cũng có vô số pháp thực hành như cầu nguyện trường thọ, sức khỏe qua pháp tu Đức Di Đà, cầu nguyện của cải qua pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên Zambala, cầu nguyện tịnh hóa nghiệp chướng qua pháp tu Kim Cương Tát Đỏa…

?Hạnh nguyện tối thượng của chư Phật, chư Bồ tát là giúp chúng sinh đạt tới giác ngộ, còn trong tạm thời thì viên mãn mọi tâm nguyện của chúng sinh. Bất cứ điều gì chúng sinh mong cầu, dù là hạnh phúc hay tài bảo, các Ngài đều muốn bố thí cho chúng sinh được viên mãn tâm nguyện, chừng nào tâm nguyện đó không gây tổn hại tới chúng sinh. Đó chính là lý do vì sao vô số chư Bồ tát và chư Phật đều đã phát nguyện viên mãn mọi tâm nguyện cho dù là tạm thời của chúng sinh. Như thế, Bản tôn Zambala viên mãn tâm nguyện tài bảo, Bản tôn Tara công hạnh giải trừ mọi hiểm nguy, Bản tôn Bạch Độ mẫu ban gia trì trường thọ. Trong Kim Cương thừa, các pháp tu khác nhau chính là để viên mãn những tâm nguyện khác nhau của chúng sinh!

http://daibaothapmandalataythien.org/vi-sao-kim-cuong-thua-co-cac-phap-thuc-hanh-khac-nhau

Vì sao Kim Cương thừa có nhiều pháp thực hành khác nhau?

Vì sao Kim Cương thừa có nhiều pháp thực hành khác nhau?
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

7 thoughts on “Vì sao Kim Cương thừa có nhiều pháp thực hành khác nhau?

Trả lời