VÌ SAO TRƯỚC ĐÂY KIM CƯƠNG THỪA ĐƯỢC TRÌ GIỮ BÍ MẬT?…

?VÌ SAO TRƯỚC ĐÂY KIM CƯƠNG THỪA ĐƯỢC TRÌ GIỮ BÍ MẬT??

?Trước đây, Kim Cương thừa chỉ được truyền trao cho những đệ tử sẵn sàng hiểu biết thực tại tuyệt đối. Nếu hành giả không có những tri kiến căn bản về vô thường, xả ly, khổ đau của luân hồi, nghiệp và kế đó là khai phát Bồ đề tâm mạnh mẽ và hoàn thiện các Ba la mật, mà trực tiếp đi thẳng vào chân lý tuyệt đối của vạn pháp thì ngay lập tức họ không thể hiểu được hoặc có thể rơi vào tà kiến của cách hiểu sai lệch do thiếu trí tuệ thực chứng và điều này vô cùng nguy hiểm.

?Ở Ấn Độ trước kia, Kim Cương thừa chỉ được trao truyền cho những hành giả đã đạt được cấp độ nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình lịch sử phát triển sau này tại Tây Tạng, Nepal, Bhutan và các quốc gia thuộc dãy Himalaya, Kim Cương thừa lại được quan tâm rộng rãi và trở thành một pháp môn thực hành có tính phổ biến. Do phải có một phương pháp thích hợp đáp ứng đại chúng nên các chư Thượng sư đã thiện xảo tìm ra phương pháp dung chứa tất cả các thừa, từ Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa cho đến Kim Cương thừa trong pháp môn tu tập thuộc Kim Cương thừa.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

9 thoughts on “VÌ SAO TRƯỚC ĐÂY KIM CƯƠNG THỪA ĐƯỢC TRÌ GIỮ BÍ MẬT?…

Trả lời