“Chư Phật có vô số phẩm hạnh trong đó có hai phẩm hạnh quan trọng là tự giác và …

??”Chư Phật có vô số phẩm hạnh trong đó có hai phẩm hạnh quan trọng là tự giác và giác tha.

⭐️Thứ nhất, các Ngài đã trưởng dưỡng trọn vẹn tình yêu thương, tâm từ bi, sự hiểu biết và trí tuệ.

⭐️Thứ hai, năng lực của các Ngài có thể giúp đỡ mọi chúng sinh nhờ vào tâm từ bi, thông qua giáo pháp và những phương tiện thiện xảo khác.

Nếu không có sự thực chứng bản thân thì các Ngài sẽ không thể thực sự cứu độ chúng sinh”??

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

2 thoughts on ““Chư Phật có vô số phẩm hạnh trong đó có hai phẩm hạnh quan trọng là tự giác và …

Trả lời