XẢ LY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TỪ BỎ CUỘC SỐNG THẾ GIAN…

?XẢ LY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TỪ BỎ CUỘC SỐNG THẾ GIAN
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Thông thường, trong Đạo Phật, chúng ta vẫn thường đề cập tới thực hành hạnh xả ly. Đó là sự cởi bỏ tấm màn vô minh, từ bỏ những tri kiến sai lầm hay tâm chấp thủ. Như vậy, xả ly được hiểu là sự hiểu biết hay sự xả ly bên trong chứ không chỉ là sự xả ly bên ngoài, xả ly vật chất. Thực hành xả ly không có nghĩa là bạn phải bỏ vợ chồng, gia đình, con cái, phải lên núi tu hành.

?Khi bạn thực hành hạnh xả ly, điều quan trọng bạn cần hiểu ra là ý nghĩa của Vô thường, quy luật của Nghiệp, sự Khổ đau trong các cõi luân hồi khác nhau, và sự quý báu của Thân người. Chính thông qua những hiểu biết này mà bạn trưởng dưỡng tâm xả ly. Từ đó, bạn phát tâm Quy Y, phát nguyện Quy Y với tâm Đại thừa, đối tượng Quy y không chỉ là Đức Phật Thích Ca mà là Đức Phật với đầy đủ Ngũ trí, hay Ngũ độc đã được chuyển hóa thành Ngũ trí.

http://daibaothapmandalataythien.org/xa-ly


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời