‼️‼️CHỈ CÒN 8 NGÀY ‼️‼️…

‼️‼️CHỈ CÒN 8 NGÀY ‼️‼️

#Pháp_Hội_Đại_Bi_Quan_Âm sẽ được diễn ra
📆Từ ngày 16/03 đến 18/03/2018 Dương lịch
📍 Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc

🏷Xem lịch trình chi tiết: http://daibaothapmandalataythien.org/phap-hoi-dai-bi-quan-am-luc-mandala-dai-bi-gia-tri


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời