‼️‼️CƠ HỘI CUỐI CÙNG CHIÊM BÁI MANDALA NGỌC ĐÁ QUÝ QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN…

‼️‼️CƠ HỘI CUỐI CÙNG CHIÊM BÁI MANDALA NGỌC ĐÁ QUÝ QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
———-
Ngày mai, 18/03 – Tạ đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên – sẽ là cơ hội cuối cùng để quý vị chiêm bái Mandala Quan Âm Thiên Thủ Thiên nhãn. Xin mời quý vị cùng tham dự:
💠Đại lễ cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ.
💠Quán đỉnh Tam Bộ Phật Trường Thọ: Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu – Đức Phật Vô Lượng Thọ – Đức Quan Âm Trường Thọ Bạch Độ Phật Mẫu.
💠Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, chư Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, siêu độ chư Hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai, cửu huyền thất tổ.
💠Vũ điệu triệu thỉnh chư Kim Cương Hộ Pháp khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới.
💠Cúng dàng Liên Hoa đăng, vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng, tịnh hóa nghiệp chướng.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời