‼️Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa viếng thăm Đà Nẵng và chủ trì Pháp hội với các …

‼️Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa viếng thăm Đà Nẵng và chủ trì Pháp hội với các khóa lễ cúng dàng Hỏa Tịnh cầu an, tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ; trao truyền Quán đỉnh Phật Độ Mẫu Quan Âm Tara khiển trừ chướng ngại, tức tai tăng ích, cầu nguyện quốc thái dân an.

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời