‼️ĐỨC PHẬT CHỈ RA NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ VIỆC ĂN THỊT‼️…

‼️ĐỨC PHẬT CHỈ RA NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ VIỆC ĂN THỊT‼️
——-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🍁Trong kinh Lăng Già (Lankavatara), Đức Phật dạy: “Có thể có một số tín đồ của Ta còn u tối sau khi Ta nhập diệt, không biết được lời dạy và sự dạy của Ta và có thể kết luận sai lầm rằng Ta cho phép họ ăn thịt và rằng chính Ta cũng ăn thịt. Điều này hẳn là sai lầm. Vì làm sao mà những người đang an trú trong tâm từ bi, thực hành lòng từ bi theo con đường Đại thừa lại có thể bảo những người khác ăn thịt thú vật? Không phải chỉ trong quá khứ mà cả trong tương lai và hiện tại, tất cả đệ tử của Ta không nên ăn thịt thú vật. Nếu có ai nói rằng chính Ta đã ăn thịt và cho phép những kẻ khác ăn thịt thì kẻ ấy chắc chắn phải bị sinh vào cõi khổ. Những người thánh thiện từ chối mà không ăn cả đến thức ăn của người bình thường huống chi là ăn thịt! Thức ăn của chư vị ấy là thiền duyệt, là thức ăn chân lý (Dharmàhàra – Pháp thực); Pháp thân của Như Lai được phù trợ bằng thức ăn ấy”.

http://daibaothapmandalataythien.org/chay-dung-phap-tang-truong-vo-luong-cong-duc-trong-mua-phat-dan
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời