TÍCH LUỸ VÔ BIÊN CÔNG ĐỨC NHỜ TRÌ TỤNG KINH PHỔ HIỀN QUẢNG NGUYỆN VƯƠNG…

🌈TÍCH LUỸ VÔ BIÊN CÔNG ĐỨC NHỜ TRÌ TỤNG KINH PHỔ HIỀN QUẢNG NGUYỆN VƯƠNG🌈
———-
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa từng khai thị: “Kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương này do chính từ kim khẩu của Đức Phật tuyên thuyết ra, lời nói từ một bậc Thầy đã chứa đựng ân phúc gia trì rất lớn, lời nói từ kim khẩu của chính Đức Phật thuyết ra thì năng lực còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trì tụng dù chỉ một lần khóa lễ Monlam Zangchod cũng giúp bạn tích lũy vô biên công đức; việc trì tụng cộng đồng với tâm Bồ đề và sự hồi hướng thanh tịnh sẽ giúp viên mãn mọi tâm nguyện, cho quốc thái dân an, vạn loài hạnh phúc”…

http://daibaothapmandalataythien.org/thuc-hanh-hanh-pho-hien-vien-man-moi-tam-nguyen


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời