Những việc nên và không nên làm trong tháng Phật đản

‼️NHỮNG VIỆC NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM TRONG THÁNG PHẬT ĐẢN‼️
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🌈Tháng Tư theo lịch Kim Cương thừa có ba ngày lễ quan trọng để tri ân Đức Phật, người đã chỉ ra con đường giải thoát cho nhân loại (Đức Phật đản sinh, Đức Phật đạt Giác Ngộ và Đức Phật nhập Niết Bàn). Ánh đạo vàng của Ngài đã ban trải khắp muôn nơi giải thoát vô số hữu tình đau khổ để chứng đạt cội nguồn chân hạnh phúc.

🌈Năm 2018, tháng Phật đản được bắt đầu từ 16/05 – 13/06, được gọi là tháng Saga Dawa. Trong tháng này, bất kỳ hoạt động nào cũng tăng trưởng gấp hàng trăm ngàn lần. Bởi vậy đây là phúc duyên thù thắng để tích lũy công đức bằng cách thực hiện các hành động như:
….

http://daibaothapmandalataythien.org/nhung-viec-nen-va-khong-nen-lam-trong-thang-phat-dan

Những việc nên và không nên làm trong tháng Phật đản

Những việc nên và không nên làm trong tháng Phật đản
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời