⁉️TẠI SAO “MANDALA PHẬT QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN” CÓ THẦN LỰC GIA TRÌ⁉️…

⁉️TẠI SAO “MANDALA PHẬT QUAN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN” CÓ THẦN LỰC GIA TRÌ⁉️
——-
💠Dù chỉ một hạt cát trong Mandala cũng mang thần lực không thể nghĩ bàn, có sức mạnh vô cùng lớn, siêu việt vật chất. Thần lực Mandala Đại Bi gia trì Quan Âm bắt nguồn từ các yếu tố sau:

⚡1. Thần lực của lòng Đại Bi: xuất phát từ nguyện lực cứu khổ chúng sinh của Đức Phật Quan Âm, giúp viên mãn mọi tâm nguyện của chúng sinh.
⚡2. Thần lực Đại Mandala lưu xuất từ Tâm giác ngộ: Đại Mandala được kiến lập bởi các bậc Cao Tăng đã thành tựu tu tập. Các Ngài luôn trì giữ Thân Khẩu Ý thanh tịnh và lưu xuất Mandala này từ tâm Đại Bi của mình. Mỗi hành động của các Ngài, dù là nét vẽ hay đường rắc kiến lập nên Mandala đều vì lợi ích vô lượng chúng sinh, và vì thế tạo ra Thần lực vô song của Đại Mandala.
⚡3. Biểu tượng mang thần lực gia trì giúp tích lũy vô lượng công đức: Các biểu tượng trong Mandala nêu biểu cho pháp giải thoát giác ngộ như bát chánh đạo, tứ diệu đế, phẩm chất từ bi hỷ xả … Tất cả các biểu tượng đều đem lại sự tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp chướng vô cùng mạnh mẽ

💠Xem bản đầy đủ tại đây: http://daibaothapmandalataythien.org/luc-mandala-dai-bi-gia-tri-quan-am-bat-nguon-tu-dau
———–
❗Lễ khai mở Mandala Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn: 🌟Ngày 16/03/2018 (Dương lịch) tại #Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên (Vĩnh Phúc)


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời