(English below)…

(English below)
💎 Mandala Ngọc Đá Quý Phật Quan Âm được kiến lập bởi 20 bậc Cao Tăng trong thời gian miên mật 09 ngày tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
💎 Kiệt tác nghệ thuật này được chế tác từ các hạt ngọc, đá quý và bán quý nghiền như rubi, thạch anh trắng, avel, lapis-lazuli…
💎 Các chất liệu được lựa chọn kỹ càng đảm bảo hoàn toàn tự nhiên, không qua xử lý hóa chất, không nhiễm ô… để có thể hấp thụ đầy đủ năng lượng gia trì
💎 Toàn bộ Mandala được sự gia trì điểm đạo, sau đó mỗi một hạt ngọc đá quý trở thành một nguyên tử của cõi Tịnh độ, chứa đựng năng lượng gia trì giác ngộ vô hạn
______________________

Creation process of Avalokiteshvara Gemstone Mandala at Tay Thien Grand Mandala Stupa.
The Avalokiteshvara sand mandala, measuring an un-precedented 9 meters on each side, is being drawn by 20 Drukpa monks over 9 intensive days at the Tay Thien Grand Mandala Stupa. Materials for this masterpiece of spiritual art include gemstones, ruby, quartz, lapis lazuli… only unprocessed natural stones are carefully selected, to invoke the full blessings. The stones are crushed to grain size then meticulously drawn by hand by qualified monks, who must practice deep meditation and visualization before the drawing process. Upon His Holiness the Gyalwang Drukpa’s blessing ceremony, the entire Mandala becomes a Pure Land, each grain of stone thus has become an atom of the pure realm, holding immeasurable enlightened energy. With sand mandala commonly measuring 1-2 meters, this is the largest project of its kind that the monks of Drukpa lineage have undertaken. Beside the striking artistic value, the public display of the Mandala will bring immense spiritual blessings for the nation and for those fortunate enough to view it.


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời