️BẠN CÓ BIẾT VỊ BẢN TÔN NÀY?️…

☀️BẠN CÓ BIẾT VỊ BẢN TÔN NÀY?☀️
————-
?Đây là vị Bản tôn mà nếu có người tụng chân ngôn của vị Bản tôn này 1 biến vào tai của bất kỳ loài cầm thú nào thì sinh loại ấy kiếp đó không còn thọ thân cầm thú, dù nó có nghiệp nặng sẽ bị đọa vào địa ngục cũng sẽ được thoát ly.

?Bạn có biết đây là hình ảnh Đức Phật nào không? Hãy #comment cho chúng tôi đáp án của bạn nhé ???

#1. Đức Kim Cương Thủ
#2. Đức Tôn Thắng Phật Mẫu
#3. Đức Kim Cương Tát Đoả


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

19 thoughts on “️BẠN CÓ BIẾT VỊ BẢN TÔN NÀY?️…

Trả lời