️DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BẠN THÀNH TỰU PHÁP HAY KHÔNG️…

☀️DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BẠN THÀNH TỰU PHÁP HAY KHÔNG☀️
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Điểm cốt yếu xem xét sự thành tựu trong bất cứ pháp thực hành nào là sau đó, những xúc tình tiêu cực như sân giận, tham ái, si mê có giảm hay không. Tất cả những pháp thực hành đều không có hiệu quả nếu chúng ta không chuyển hóa được tâm. Thậm chí, câu chuyện còn tệ hơn, có thể giờ đây bạn lại vô cùng tự hào, ngã mạn vì cảm giác bản thân đã là những nhà tu hành đắc đạo. Nhưng trên thực tế, bạn không những không loại bỏ được mà còn tích tụ thêm nhiễm ô trong tâm.

http://daibaothapmandalataythien.org/thuc-hanh-phat-phap-khong-phai-de-tich-luy-tai-khoan-ngan-hang-tam-linh


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

25 thoughts on “️DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BẠN THÀNH TỰU PHÁP HAY KHÔNG️…

Trả lời