Thần thông không chống được nghiệp lực

?THẦN THÔNG KHÔNG CHỐNG ĐƯỢC NGHIỆP LỰC
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên xin trân trọng giới thiệu câu chuyện về ngài Mục-kiền-liên bị nạn. Đây là một tấm gương sáng, là một bài học đầy cảm hứng cho chúng ta chiêm nghiệm về quy luật nhân quả và sự nỗ lực thực hành để giải thoát khỏi guồng quay của nghiệp lực. Câu chuyện như sau:

Trong số 16 vị đệ tử công hành siêu việt của đức Phật, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên là hai nhân vật xuất sắc nổi bật nhất. Nói đến trí tuệ của Xá-lợi-phất và thần thông của Mục-kiền-liên, thì ai ai cũng đều phải công nhận rằng không có vị đệ tử nào khác có thể so sánh được với hai ngài. Chính đức Phật cũng thường hay khen ngợi những thành tựu thù thắng ấy của hai ngài…

http://daibaothapmandalataythien.org/thong-khong-chong-duoc-nghiep-luc

Thần thông không chống được nghiệp lực

Thần thông không chống được nghiệp lực
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

3 thoughts on “Thần thông không chống được nghiệp lực

Trả lời