️NGƯỜI CHẾT CÓ NHẬN ĐƯỢC SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÂN THUỘC HAY KHÔNG?️…

☀️NGƯỜI CHẾT CÓ NHẬN ĐƯỢC SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÂN THUỘC HAY KHÔNG?☀️

?Câu chuyện dưới đây xảy ra trong cuộc đối đáp giữa Ðức Phật và Bà la môn Janussoni :

?Bà la môn Janussoni hỏi :
– Bạch tôn giả Gotama, chúng tôi là các Bà la môn chuyên làm các lễ cúng cho người chết với mục đích mong rằng sẽ đem lại lợi ích cho người chết. Như vậy thưa tôn giả có thật sự lợi ích không?

?Ðức Phật đáp :
– Này Bà la môn, nếu có Tương Xứng người chết sẽ hưởng được phẩm vật cúng dường, bằng không chẳng có lợi ích gì cả .

?Bà la môn Janussoni nóng ruột hỏi :
– Nhưng thế nào là Tương Xứng và Không Tương Xứng ?

?– Này Bà la môn, ai sống sát sinh lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói thêu dệt, có tham ái, có sân si và tà kiến, sau khi mạng chung sinh vào Ðịa Ngục. Tại đó, y nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của địa ngục. Cúng đồ ăn của con người là không tương xứng. Y sẽ không hưởng được gì từ sự cúng dường đó .

?– Này Bà la môn, nếu người nào sống đầy rẫy 10 ác đã nêu, khi mạng chung bị sinh vào loài Bàng Sinh (súc sinh). Tại đấy, y nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của loài bàng sinh. Quả là không tương xứng khi người thân quyến đem phẩm vật con người để cúng cho họ. Làm sao người chết đã thọ thân bàng sinh ăn được?

?– Ngay cả trường hợp, người chết khi còn sống tu tập, trau dồi 10 thiện nghiệp, được tái sinh làm Con Người hoặc phước báu hơn là làm Chư Thiên đi nữa thì tại đấy, tùy theo con người hoặc chư thiên, họ có món ăn riêng để nuôi sống hiện hữu của họ. Cả 2 trường hợp này cũng thật không tương xứng. Người chết đã tái sinh làm người, làm chư thiên rồi làm sao thọ nhận!

?– Duy có một trường hợp người chết tái sinh làm thân Ngạ Quỷ, món ăn nào mà thân quyến bè bạn con cái muốn hiến cúng cho họ thì họ sẽ trọn hưởng được. Loài ngạ quỷ sẽ sống và hiện hữu nhờ vào các món ăn cúng quảy này. Ðây là trường hợp duy nhất có sự tương xứng.

?Người Bà la môn lại hỏi: …

https://shophoavouu.com/nguoi-chet-co-nhan-duoc-su-cung-duong-tu-thuoc-con-song-khong


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “️NGƯỜI CHẾT CÓ NHẬN ĐƯỢC SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÂN THUỘC HAY KHÔNG?️…

Trả lời