️NIỆM PHẬT A ĐI ĐÀ GIÚP TIÊU TAN ÁC NGHIỆP️…

☀️?NIỆM PHẬT A ĐI ĐÀ GIÚP TIÊU TAN ÁC NGHIỆP?☀️

?Những người trì tụng hồng danh của Đức Phật A Di Đà với sự nhất tâm và tâm chí thành tuyệt đối sẽ đạt được 10 lợi ích to lớn sau:

?1. Người thường xuyên trì niệm cả ngày và đêm sẽ được tất cả mười phương chư Phật, Bản tôn, chư thiên hùng lực cùng đông đảo tùy tùng của các Ngài hộ trì;

?2. Họ sẽ được 25 Đại Bồ tát, bao gồm cả Đức Quan Âm và tất cả các Bồ tát khác liên tục lưu tâm hộ trì;

?3. Từ sự kết nối chí thành này, Đức Phật A Di Đà sẽ liên tục phóng quang tiếp dẫn họ;

?4. Tất cả các loài ma quỷ, động vật hung dữ, rắn độc hoặc những loài tàn ác khác đều không thể làm hại họ;

?5. Người thường xuyên trì niệm không gặp những thảm cảnh như bị đuối nước, bị chết cháy hay các hình thức chết đau đớn khác, và không phải chịu những hình phạt như xiềng xích hay ngục tù;

?6. Ác nghiệp đã tích lũy dần dần tiêu tan; hương linh của những người họ đã sát hại trong những đời trước được siêu thoát và không còn tìm cách báo thù;

?7….

http://daibaothapmandalataythien.org/niem-phat-di-da-ngay-dem-6-thoi-duoc-chu-phat-ho-tri

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com

25 thoughts on “️NIỆM PHẬT A ĐI ĐÀ GIÚP TIÊU TAN ÁC NGHIỆP️…

Trả lời