2 căn cơ, 1 thành tựu

2 CĂN CƠ, 1 SỰ THÀNH TỰU
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☀️Sau đây là câu chuyện về sự thành tựu khẩu giác ngộ của 2 người có trình độ và căn cơ khác nhau:

💠Tại vùng Himalaya có một vị Thầy có hai đệ tử. Cả hai cùng phát nguyện trước sự hiện diện của bậc Thầy thực hành một trăm triệu biến chân ngôn OM MANI PADME HUNG của Đức Bản tôn Quan Âm Tứ Thủ. Họ cùng ra đi để nhập thất.

💠Một trong hai đệ tử hết sức tinh tấn, mặc dù có lẽ nhận thức của anh ta không sâu sắc lắm. Anh bắt đầu để hoàn tất khóa nhập thất càng nhanh càng tốt và miên mật trì tụng chân ngôn cả ngày lẫn đêm. Sau những nỗ lực lâu dài, trong ba năm anh đã viên mãn một trăm triệu biến chân ngôn Lục tự đại minh.

💠Người đệ tử kia cực kỳ thông minh, nhìn bề ngoài dường như không tinh tấn bằng. Khi bạn đồng tu của anh sắp sửa hoàn tất khóa nhập thất, người đệ tử thứ hai vẫn còn rất nhiều biến chân ngôn chưa trì tụng…

http://daibaothapmandalataythien.org/2-can-co-1-thanh-tuu

2 căn cơ, 1 thành tựu

2 căn cơ, 1 thành tựu
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời