3 THỨ LỚP CĂN BẢN CỦA GIỚI LUẬT…

?3 THỨ LỚP CĂN BẢN CỦA GIỚI LUẬT?

?“Giới” là điều ngăn cấm do Đức Phật chế định cho hàng đệ tử dùng để ngăn ngừa tội lỗi của ba nghiệp thân, khẩu, ý còn “luật” là các nguyên tắc do Đức Phật quy định cho hàng Tỳ kheo áp dụng khi sống trong tập thể Tăng đoàn. “Giới” như vậy là điều răn và “luật” là quy định thi hành Giới. Tuy gọi khác nhau nhưng tính chất vốn đồng nên trong thuật ngữ Phật giáo chúng ta gọi chung là “Giới luật”.

?Một cách chung nhất Giới luật của Tam thừa bao gồm ba thứ lớp sau:

– ⭐️Giới Biệt giải thoát: là giới luật chủ yếu thuộc về giới tướng của Thân và Khẩu, chủ yếu nhấn mạnh vào các hành động bên ngoài thuộc Thân, rồi dần dần bên trong Tâm bạn sẽ được chuyển hóa. Điều này là kết quả tất yếu bởi lẽ khi Thân bạn thay đổi thì Tâm bạn cũng sẽ đổi thay theo. Hãy thử suy ngẫm xem: Nếu đến thăm một thành phố sầm uất, sôi động thì tự nhiên tâm bạn cũng sẽ cảm thấy hứng khởi, cảm xúc này tự nhậm vận xuất hiện. Còn nếu bạn đang ở nơi thánh địa linh thiêng thì những cảm xúc bình an, trong sáng sẽ tự động khởi sinh. Điều này chỉ ra giữa Thân và Tâm có mối liên hệ nhất định. Thông qua Thân, chúng ta có thể kiểm soát được Tâm. Giới Biệt giải thoát như vậy có thể được hiểu là giới luật bên ngoài.

– ⭐️Giới Bồ tát: Giới này còn gọi là thông giới, tức gồm cả xuất gia và tại gia cùng ứng dụng tu tập để thành tựu tâm Bồ đề. Giới nguyện Bồ tát được coi là giới luật bên trong, chủ yếu liên quan đến Tâm. Nền tảng căn bản của Bồ tát giới là Tâm phải hoàn toàn vô ngã, hoàn toàn không tư lợi và cần hướng đến lợi ích toàn thể chúng sinh mẹ, chẳng hạn như mong giúp họ đạt giác ngộ, giúp họ đạt được hạnh phúc tạm thời, hạnh phúc tuyệt đối. Điều này thể hiện qua “Tam tụ tịnh giới” là nguyện dứt các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như thế, mọi suy nghĩ, hành động của hành giả thụ nhận Bồ tát giới phải nhất nhất được tiến hành với tâm nguyện lợi tha, không vị kỷ. Tinh túy của Bồ tát giới chính là việc bạn có thể tiến hành bất kỳ hành động, lời nói, việc làm nào với động lực Bồ đề tâm vô ngã đó.

– ⭐️Giới Kim Cương thừa: Kế tiếp là cấp độ bí mật hay giới nguyện Kim Cương thừa. Nếu nói các giới luật được đặt ra chủ yếu nhằm kiểm soát, hay nói cách khác là ngăn bạn thực hiện một số hành vi nhất định: chẳng hạn như giới Biệt giải thoát ngăn bạn khỏi làm tổn hại phiền nhiễu người khác, giới Bồ tát ngăn bạn khỏi các cảm nghĩ vị kỷ tiêu cực, sân hận, mọi tư tưởng đối nghịch với từ bi, thì tinh túy của giới nguyện Kim Cương thừa chính là ngăn Thân, Khẩu, và Ý bạn khỏi các tư tưởng nhị nguyên thông thường. Các tư tưởng thông thường là những tư tưởng kiểu như khi bạn trông thấy một ngôi nhà, bạn phát sinh ý nghĩ rằng “Tôi trông thấy ngôi nhà”, hay khi bạn nghe thấy âm thanh gì, bạn nghĩ rằng “Tôi nghe thấy tiếng động”. Như thế,…

https://shophoavouu.com/y-nghia-cua-gioi-luat-trong-dao-phat
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

19 thoughts on “3 THỨ LỚP CĂN BẢN CỦA GIỚI LUẬT…

Trả lời