4 TRỌNG ÂN CỦA CHA MẸ …

4 TRỌNG ÂN CỦA CHA MẸ ???

?Cha Mẹ là bậc ân đức cao cả mà chúng ta phải tôn trọng quý kính như một vị Phật. Chúng ta không làm tròn bổn phận của một người con hiếu đạo thì thật là hổ thẹn với tha nhân. Được phụng dưỡng cha mẹ là điều may mắn nhất của người con bởi như Đức Phật đã dạy, cha mẹ là những người có ân đức biển trời đối với chúng ta. Thâm ân của Cha mẹ gồm 4 loại sau:

?https://shophoavouu.com/tu-trong-trong-cuoc-doi-moi-nguoi

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

16 thoughts on “4 TRỌNG ÂN CỦA CHA MẸ …

Trả lời