KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI – ĐỨC PHẬT NÓI QUẢ BÁO CỦA PHÁ THAI…

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI – ĐỨC PHẬT NÓI QUẢ BÁO CỦA PHÁ THAI

…Đức Phật Phổ Quang Chính Kiến Như Lai bảo một lần nữa:

– Nghiệp ác của ngươi, rồi sẽ sa đọa, địa ngục A-tỳ, không sao dừng ngớt. Trong địa ngục nóng, tạm gặp gió lạnh, tội nhân tạm mát, trong địa ngục lạnh, tạm gặp gió nóng, tội nhân tạm ấm. Địa ngục A-tỳ, không có điều đó, lửa trên suốt xuống, lửa dưới suốt lên, bốn bề vách sắt, trên đặt lưới sắt, bốn cửa Đông Tây, có lửa nghiệp mạnh, nếu chỉ một người, tân cũng đầy ngục, thân to lớn đến tám vạn do tuần, nếu đông nhiều người, cũng đều đầy ngục. Khắp thân tội nhân, có rắn sắt lớn, khổ độc của nó, hơn cả lửa mạnh, lại có chim sắt, mổ thịt tội nhân, hoặc có chó đồng, nhai thân tội nhân, ngục tốt đầu trâu, tay cầm binh khí, phát tiếng hung tợn, như tiếng sấm sét, bảo tội nhân rằng: “Người cố giết thai, phải chịu khổ này !”…Ta nếu nói sai, chẳng phải là Phật.

Nữ nhân Điên Đảo, nghe Phật nói rồi, té xỉu xuống đất, lần hồi tỉnh lại, tiếp bạch Phật rằng:

– Kính bạch Thế Tôn! Chỉ một mình con, chịu đau khổ này, hay chúng sinh nào, cũng chịu khổ ấy?

Phổ Quang Như Lai bảo với Điên Đảo:

– Con ngươi trong thai, hình người đầy đủ, ở giữa hai nơi, ruột non ruột già, giống như địa ngục, bị hai tảng đá, đè ép thân thể. Nếu mẹ ăn nóng, như đại ngục lạnh, trọn ngày khổ đau. Ở trong vô minh, ngươi còn ác tâm, cố uống thuốc độc! Nghiệp ác của ngươi, tự đọa A-tỳ. Tội nhân địa ngục, chính ngươi đồng bọn.

Cô gái Điên Đảo, lại một lần nữa, khóc thưa Đức Phật:

– Con nghe người trí, có nói lời rằng: “Nếu tạo điều ác, gặp Phật và Tăng, sám hối liền diệt. Giả như chết rồi, vào các đại ngục, tạo chút ít phước, trở lại sinh thiên”. Ý ấy thế nào, xin vì con dạy.

Đức Phật Phổ Quang Chính Kiến Như Lai bảo Điên Đảo rằng:

https://shophoavouu.com/kinh-truong-tho-diet-toi-duc-phat-day-ve-toi-nao-pha-thai

#ĐạiBảoThápMandalaTâyThiên
#TộiÁcPháThai

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI – ĐỨC PHẬT NÓI QUẢ BÁO CỦA PHÁ THAI…

 1. Nguyễn Vân says:

  Nam mô a di đà phật cầu Quan thế âm bồ tát cứu khố cứa nạn cho những vong linh tre thơ vô tội bị ba mẹ bỏ đi dược siêu thoát về miền cực lạc nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật nam mô dia tan vương bồ tát ma ha tát

 2. Yen Hai says:

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Đại Từ Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
  Nam Mô Mục Kiền Liên Bồ Tát

Trả lời