48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC A DI ĐÀ CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?…

48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC A DI ĐÀ CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🙏Cây có cội, nước có nguồn. Phật tử chúng ta phần nhiều tu pháp môn niệm Phật để cầu sinh về Tịnh Độ (Cực Lạc) thì phải hiểu biết lịch sử của Đức Phật A Di Đà thế nào và 48 lời nguyện của Ngài ra sao.

🌻Nguyện thứ 1: Lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

🌻Nguyện thứ 2: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, sau khi thọ chung, còn trở lại sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi Chính giác…

🌻Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh phát bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sinh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

🌻Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi, và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sinh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Xin mời Quý vị xem tiếp tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/11-luoc-su-duc-phat-di-da-va-48-dai-nguyen

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời