7 bảo báu mang lại năng lượng trì giữ quyền lực

7 BẢO BÁU TRÌ GIỮ QUYỀN LỰC
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

☸️7 bảo báu (Thất bảo) của Thiên vương, vị vua cai quản vũ trụ bao gồm: Hoàng hậu báu, Tướng quân báu, Ngựa báu, Ngọc báu, Tể tướng báu, Tượng báu và Pháp luân báu. Thất bảo mang lại cho người sở hữu những năng lực cần thiết để nắm giữ quyền lực. Thất bảo thường được dâng cúng và trì tụng trong các nghi lễ cúng dàng Mandala. Về khía cạnh thực hành tâm linh, những bảo báu này nêu biểu cho trí tuệ như hải giúp hành giả vượt qua những trở ngại trên con đường đi đến bến bờ giác ngộ.

☸️1. Pháp luân báu:
Đây là biểu tượng hình bánh xe 1.000 nan nêu biểu cho 1.000 pháp môn của 1.000 vị Phật. Tuy nhiên, bánh xe thường được miêu tả có tám nan tượng trưng cho tám hướng. Pháp luân báu được làm từ vàng ròng và sáng chói như ánh mặt trời. Bánh xe cũng nêu biểu cho sự chuyển động không ngừng nghỉ và có thể đưa Thiên vương đến bất cứ nơi nào Ngài muốn. Pháp luân báu tượng trưng cho quyền lực thống trị thế tục và tâm linh…

http://daibaothapmandalataythien.org/7-bao-bau-mang-lai-nang-luong-tri-giu-quyen-luc

7 bảo báu mang lại năng lượng trì giữ quyền lực

7 bảo báu mang lại năng lượng trì giữ quyền lực
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời