7 tuần im lặng của Đức Phật sau khi thành đạo

?7 TUẦN IM LẶNG CỦA ĐỨC PHẬT SAU KHI THÀNH ĐẠO?
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Kinh điển ghi lại rằng trong bảy tuần hay bốn mươi chín ngày sau khi giác ngộ, Đức Phật không giảng pháp cho bất kỳ ai, Ngài chỉ an trụ trong thiền định, hoàn toàn im lặng như cây đàn đứt dây bặt tiếng, chân xếp chéo trong tư thế liên hoa, tĩnh trụ vững vàng như sơn thạch, tâm an trú trong trí tuệ bản lai vốn thường hằng nơi mọi sự vật hiện tượng.

?Vào tuần thứ hai sau khi đạt giác ngộ, Đức Phật đã chăm chăm hướng mắt nhìn cây Bồ đề mà không hề chớp mắt để tỏ lòng biết ơn cây. Điều này chứng tỏ Đức Phật đã thành tựu ngũ nhãn (dục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn).

?Tuần thứ ba, Đức Phật thi triển thần thông đi đến đại dương bao la, cho thấy Ngài đã thành tựu bốn cách thực hiện phép mầu của nguyện ước, nỗ lực, tư duy và phân tích.

?Tuần thứ tư,…

http://daibaothapmandalataythien.org/7-tuan-im-lang-cua-duc-phat-sau-khi-thanh-dao

7 tuần im lặng của Đức Phật sau khi thành đạo

7 tuần im lặng của Đức Phật sau khi thành đạo
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

Trả lời